Seminar u malim grupama

Seminari se održavaju povremeno.

  • Starts Dec 10
  • 84 евра
  • Online

Available spots


Service Description

Najčešće održavam seminare u malim grupama 3 - 5 polaznika, što se ispostavilo kao idealan format za grupnu interakciju koja ne narušava intimnost i spokojnost seminara.


Upcoming Sessions