top of page
Search

Može li meditacija da promeni vaše gene?

Nakon što su naučnici genetike mapirali ceo ljudski genom, shvatili su da nije dovoljno samo znati da li imamo dati gen ili ne. Pravo pitanje je da li je taj gen izražen. Da li proizvodi protein za koji je dizajniran? I koliko? Gde je „kontrola jačine zvuka“ na skupu gena?


To je značilo da postoji još jedan važan korak, a to je pronalaženje onoga što uključuje ili isključuje naše gene. Ako smo nasledili gen koji nam daje podložnost bolesti poput dijabetesa, možda nikada nećemo razviti bolest ako, na primer, imamo doživotnu naviku da redovno vežbamo i da ne jedemo šećer.


Šećer uključuje gene za dijabetes; vežbanje ih isključuje. Šećer i vežbanje su „epigenetski“ influenceri, među mnogim drugim faktorima, koji kontrolišu da li se gen izražava ili ne. Epigenetika je postala granica genomskih studija. Ričard Dejvidson, profesor istraživanja i šef Centra za zdrav um na Univerzitetu Viskonsin-Medison, smatrao je da bi meditacija mogla da ima epigenetski uticaj, "regulišući" gene odgovorne za inflamatorni odgovor.


Laboratorija profesora Dejvidsona sprovela je studiju koja je ispitivala promene u ekspresiji ključnih gena pre i posle jednodnevne meditacije u grupi dugotrajnih praktičara vipasane. Meditanti su pratili su fiksni osmočasovni raspored vežbi tokom dana.


Nakon jednodnevne prakse meditanti su imali izraženu „smanjenu regulaciju” inflamatornih gena ; nešto što nikada ranije nije viđeno kao odgovor na čisto mentalnu vežbu. Takav pad, ako se održi tokom celog života, može pomoći u borbi protiv bolesti koje nastaju kao posledica hroničnih upala niskog stepena. To uključuje mnoge od najvećih zdravstvenih problema u svetu, od kardiovaskularnih poremećaja, artritisa i dijabetesa do kancera.


Davidsonova laboratorija je pokazala da mentalne vežbe poput meditacije mogu biti pokretač prednosti na nivou gena. Genetska nauka bi morala da promeni svoje pretpostavke o tome kako um može pomoći u upravljanju telom.


Odlomak iz knjige “Altered traits” Danijela Golmana i Ričarda Džejvidsona

44 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page