top of page
Search

Efikasnost meditacije u tretiranju anksioznosti, depresije i stresa

Poslednji dani leta i početak septembra su često stresan period za roditelje, ali i omladinu. Prelazak iz ležernog letnjeg modela na striktniji režim koji donosi više odgovornosti i obaveza je često veoma stresan za sve nas. Ali nisu obaveze ono što nas čini anksioznim već naša nemogućnost da se adekvatno prilagodimo situaciji. Nema razloga da živimo u stanju anksioznosti i stresa kada već hiljadama godina postoje tehnike koje efikasno pomažu u otpuštanju stresa. U ovom članku osvrnućemo se na nekoliko naučnih studija koja potvrđuju pozitivan uticaj meditacije u tretiranju anksioznosti i stresa kod studenata i opšte populacije. Celokupne studije ovih istraživanja možete pronaći na sajtu https://pubmed.ncbi.nlm.nih.govKako se tempo života povećava, stres postaje epidemija, i sve više ljudi se obraća za pomoć. Meditacija kao potencijalni lek za stres, predmet je sve većeg broja medicinskih studija koje se često oslanjaju na radiološke snimke da bi utvrdili fiziološke efekte meditacije na aktivnost mozga. Širok spektar tehnika meditacije blagotvorno deluje na um, telo i emocije. Radiološki tehnolozi su ustanovili da meditacija povoljno utiče na smanje stresa i povećava osećaj blagostanja, što dovodi do boljeg kvalitet života kod ispitanika.


Druga studija daje pregled istraživanja prilikom korištenje različitih oblika tehnika meditacije za decu, adolescente i njihove porodice. Najviše istražene tehnike kod dece i adolescenata su smanjenje stresa zasnovano na svesnosti, kognitivna terapija zasnovana na svesnosti, joga, transcendentalna meditacija, tehnike um-telo (meditacija, opuštanje) i tehnike telo-um (joga položaji, tai či pokreti). Trenutni podaci ukazuju na vrednost tehnika meditacije i svesnosti za lečenje simptomatske anksioznosti, depresije i bola kod omladine. Studija sugeriše da kliničari moraju biti odgovarajuće obučeni pre upotrebe ovih tehnika.


U narednoj studiji potvrđeno je da su studenti doživeli smanjenje nivoa stresa i anksioznosti nakon završetka šestonedeljnog programa joge i meditacije koji je prethodio završnim ispitima. Rezultati ukazuju da usvajanje prakse meditacije samo jednom nedeljno može smanjiti stres i anksioznost kod studenata. Studija sugeriše da bi ministarstvo trebalo da razmotriti uključivanje meditativne prakse kao nefarmakološke metode smanjenja stresa i anksioznosti u nastavne planove i programe kako bi podržali mentalno zdravlje studenata.


Šta se dešava tokom meditacije? Mehanizam meditacije je takav da nas dovodi u kontakt sa našom bazom, izvorom lične snage i mira. Što više pažnje usmerimo na taj deo unutar sebe, više stresova oslobađamo iz našeg nervnog sistema i kao rezultat toga osećamo se opuštenije i bezbrižnije. Stoga, ako do sad već niste naučili kako da meditirate upustite se u potragu za kursom meditacije i dočekajte izazove spremni.

30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page