Search

Efekti grupnih meditacija na kolektivnu svest

Kada se veliki broj ljudi okupi i meditira u isto vreme to ima energetski efekat na kolektivnu svest stanovništva kao što kamen koji bacimo u vodu krene da širi talase u koncentričnim krugovima na površini vode. Dakle ljudi koji nisu meditanti, a koji se nalaze u neposrednoj okolini, osetiće pozitivne efekte grupnih meditacija. Osvrnimo se na neke načne studije koje potvrđuju ovaj fenomen.


Fotografija preuzeta sa Pixabay


Ovaj fenomen naćićete i pod nazivom “Maharišijev efekat”, jer su se u skorijoj istoriji održavali skupovi meditanata ( i do 7000 učesnika u okviru programa koji su trajali tri nedelje) u nadi širenja pozitivnih efekata u određenim gradovima. Ono što je zabeleženo je bilo zapanjujuće jer su ovim putem uspevali da transformišu kolektivnu energiju grada, što je uticalo na smanjenje kriminala, nasilja i nesreća i do 23% u vremenu trajanja tih programa. Okolno stanovništvo koje nije meditiralo, niti je imalo pojma da se ovakvi događaji održavaju u njihovim gradovima, su bili pod uticajem pozitivnog efekata što se i odrazilo na statističke promene u njihovom ponašanju.


Stopa samoubistava i automobilskih nesreća se drastično smanjila tokom trajanja ovih programa grupnih meditacija, dok je zabeleženo gotovo 72% smanjenje terorističkih aktivnosti.


Posebna studija koja je objavljena u časopisu Psihologija, kriminal i pravo (1996.g.) pokazuje da je stopa kriminala u Merzisajdu u Velikoj Britaniji opala za 13% tokom trajanja programa meditacija sa velikim brojem ljudi, u odnosu na kontrolni grad gde ljudi nisu meditirali u grupama i gde je stopa kriminala bila nepromenjena. Zaključak te stuji je je bio sledeći:


U periodu od 1988 do 1992 u Merzisajdu je bilo 255 000 manje kriminala nego što bi bilo očekivano da je grad nastavio da prati nacionalni trend. Demografske promene, ekonomske varijacije, policijska praksa, kao i ostali faktori nisu mogli biti posledica ovakvih promena.


Skoro 50 studija je ukupno urađeno koje potvrđuju ove efekte globalnih meditacija. Studija koja je objavljena u Istraživanje društvenih indikatora, međunarodnom i interdisciplinarnom časopisu za merenje kvaliteta života, je pokazala da je sveobuhvatna stopa kriminala opala za 15% u gradu Vašingtonu tokom trajanja programa gde je 4000 ljudi zajedno meditiralo.


Iako su već odavno poznati pozitivni efekti meditacije na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca, ove, još uvek malobrojne studije, ukazuju na neosporan uticaj pozitivnih efekata meditacije na društvo u celini.


Kako bi ovo moglo biti objašnjeno?


Tajna koja se krije iza takozvanog Maharišijevog efekta je fenomen koji se u fizici zove “efekat polja”.


Efekat koherentnosti i pozitivnosti proizveden iz polja beskonačne svesti, polja univerzalne svesti, je baza sve kreativnosti i manifestacije. Tokom meditacije naša svest se uzdiže do nivoa apsolutne svesti, gde naše namere imaju posledične efekte na eksplicitni nivo sa kojim stupamo u interakciju.


Svest stvara materijalno. Ključna ideja je da svo postojanje proizilazi iz polja univerzalne svesti, koje se zove Ujedinjeno polje ili Superstring polje.


Jednostavno rečeno, svest je fundamentalno svojstvo univerzuma, a pošto svi nivoi stvarnosti nastaju iz svesti, na sve nivoe stvarnosti utiče frekvencija vibracije superstring-a unutar ovog polja svesti.


„Mislim da se verodostojno može izneti tvrdnja da potencijalni uticaj ovog istraživanja prevazilazi uticaj bilo kog drugog programa socijalnog ili psihološkog istraživanja koje je u toku. Preživeo je širi niz statističkih testova od većine istraživanja u oblasti rešavanja sukoba. Ovaj rad i teorija koja ga informiše zaslužuju najozbiljnije razmatranje od strane akademika i kreatora politike. — dr David Edvards, profesor vlade, Univerzitet Teksas u Ostinu.


20 views0 comments

Recent Posts

See All