top of page
Search

Efekat grupnih meditacija na kolektivnu svest

Updated: Sep 9, 2022

Svaki put kada meditiramo osećamo se opuštenije, smirenije i doživljavamo veću mentalnu jasnoću. Možda ste primetili da kada meditirate na seminarima, u većim grupama, uobičajeni efekti spokojnosti i mentalne bistrine su još intenzivniji, čak bi se moglo dogoditi da se fizički i emotivno snažnije osećate. Mi smo svi vibratorna bića, naš um je energetsko polje koje upija energiju iz okoline i emituje svoju energiju u neposredno okruženje. Svi imamo iskustvo kada je neko od naših bližnjih tužan ili neraspoložen mi to možemo da detektujemo čak iako nam ne kažu. Isto važi i za stanje radosti i sreće u koje se lako uklopimo kad smo na proslavama. Mi utičemo na našu okolinu, kao i ona na nas.


Fotografija preuzeta sa Pixabay


Kada se veliki broj ljudi okupi i meditira u isto vreme postiže se energetski efekat na kolektivnu svest stanovništva kao što kamen koji bacimo u vodu krene da širi talase u koncentričnim krugovima na površini vode. Dakle ljudi koji nisu meditanti, a koji se nalaze u neposrednoj okolini, osetiće pozitivne efekte grupnih meditacija. Osvrnimo se na neke načne studije koje potvrđuju ovaj fenomen!


Ovaj fenomen naćićete i pod nazivom “Maharišijev efekat”, jer su se u skorijoj istoriji održavali skupovi meditanata ( i do 7000 učesnika u okviru programa koji su trajali tri nedelje) u nadi širenja pozitivnih efekata u određenim gradovima. Ono što je zabeleženo je bilo zapanjujuće jer su ovim putem uspevali da transformišu kolektivnu energiju grada, što je uticalo na smanjenje kriminala, nasilja i nesreća i do 23% u vremenu trajanja tih programa. Okolno stanovništvo koje nije meditiralo, niti je imalo pojma da se ovakvi događaji održavaju u njihovim gradovima su bili pod uticajem pozitivnog efekata što se i odrazilo na statističke promene u njihovom ponašanju.


Stopa samoubistava i automobilskih nesreća se drastično smanjila tokom trajanja ovih programa grupnih meditacija, dok je zabeleženo gotovo 72% smanjenje terorističkih aktivnosti.

Posebna studija koja je objavljena u časopisu Psihologija, kriminal i pravo (1996.g.) pokazuje da je stopa kriminala u Merzisajdu u Velikoj Britaniji opala za 13% tokom trajanja programa meditacija sa velikim brojem ljudi, u odnosu na kontrolni grad gde ljudi nisu meditirali u grupama i gde je stopa kriminala bila nepromenjena. Zaključak te studje je bio sledeći:


U periodu od 1988 do 1992 u Merzisajdu je bilo 255 000 manje kriminala nego što bi bilo očekivano da je grad nastavio da prati nacionalni trend. Demografske promene, ekonomske varijacije, policijska praksa, kao i ostali faktori nisu mogli biti posledica ovakvih promena.


Skoro 50 studija je ukupno urađeno koje potvrđuju ove efekte grupnih meditacija. Studija koja je objavljena u međunarodnom interdisciplinarnom časopisu za merenje kvaliteta života Istraživanje društvenih indikatora pokazala je da je sveobuhvatna stopa kriminala opala za 15% u Vošingtonu tokom trajanja programa gde je 4000 ljudi zajedno meditiralo.


Tajna koja se krije iza takozvanog Maharišijevog efekta je fenomen koji se u fizici zove “efekat polja”.

Teorija superstruna nam ukazuje da sve u univerzumu emituje vibratorne talase, širi se kroz prostor i utiče jedno na druge . To se lako može uočiti kada se posmatra veća grupa ljudi. Prisetimo se dečije igre potezanja kanapa. Ako se veći broj dece nađe na jadnoj strani ujedinjeni u cilju da privuku drugu grupu dece ka sebi, stvara se određena sinergija energije i cilj se lako ostvaruje. Isto je i kada meditirate zajedno: kolektivna svest se podiže, i deluje kao plima koja podiže čamce. Intenzitet mira koji se stvara postaje gotovo opipljiv.


Svest je fundamentalno svojstvo univerzuma, a pošto svi nivoi stvarnosti nastaju iz svesti, na sve nivoe stvarnosti utiče frekvencija vibracije superstruna unutar tog polja svesti. Tokom meditacije naša svest se uzdiže do nivoa univerzalne svesti, gde naše namere imaju posledične efekte na okolinu u kojoj se nalazimo.


Iako su već odavno poznati pozitivni efekti meditacije na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca, ove još uvek malobrojne studije ukazuju na neosporan uticaj pozitivnih uticaja meditacije na društvo u celini.

29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page