Seminar meditacije

Obuka se izvodi u tri sesije u okviru dva ili tri uzastopna dana. Tokom obuke dobićete opsežno znanje i smernice o tehnici i razrešiti dileme šta meditacija jeste, a šta nije. Dobićete i dodatne tehnike za kontrolu neugodnih emocija kao npr. ljutnju i uznemirenost, i tehnike za psihička stanja kao što su depresija i anksioznost ukoliko se nekad pojave. Ali najvažnije od svega dobićete svoju ličnu mantru, zvuk čija je vibracija u skladu sa vama, koji vam pomaže da prevaziđete sve mentalne aktivnosti i zaronite u tišinu, koja je izvor kreativnosti, inteligencije, zadovoljstva, snage i mira.

Meditacija sa mantrom ne zahteva koncentraciju ili napor - lako je savladati i veoma je efikasna.

Onlajn kursevi u manjim grupama se održavaju povremeno, ali su isto tako moguće obuke jedan na jedan. Molim vas da me kontaktirate putem imejla za individualni aranžman.

Saznajte kako meditacija funkcioniše, koje su koristi i kako može da inspiriše pozitivnu promenu u vašem životu. Kontaktirajte me putem e-mejla ako želite da se prijavite za besplatno uvodno predavanje.